Zařízení naší kliniky

Pro optimální chod kliniky a Vaše pohodlí máme v rámci recepce čekárnu, kde se můžete v případě čekání pohodlně usadit.

Malou ordinaci využíváme pro rychlé zákroky jako je očkování a podobně.

Velkou ordinaci pro zákroky náročnější  - je vybavena laboratorními přístroji k vyšetření krve, moči, zařízením pro ultrazvukové vyšetření, ušní vyšetření a podobně.

Operační sál je využíván pro zákroky prováděné v narkóze.

Speciální místnost se zařízením RTG je vybavena pro zhotovování RTG snímků se znázorněním v PC.


Velká ordinace s vybavením


Místnost pro hospitalizaci

V případě potřeby, zůstává pacient hospitalizován - obdoba lůžkového oddělení v nemocnici.

Je-li potřeba, je zahříván speciální vyhřívanou podložkou, aplikaci infuzního roztoku "hlídá" pumpa.